Hra na schovávanou končí

20.4.2015

Tisíce lidí, kteří mají trvalé bydliště hlášené na městských či obecních úřadech i ti, kteří se dlouhodobě zdržují mimo místo oficiálního trvalého bydliště, čeká změna. Lidé by měli povinnost hlásit si trvalý pobyt tam, kde skutečně žijí. Nově by měl být povinně hlášen i pobyt přechodný. Předkládá to ministerstvo vnitra v návrhu zákona o evidenci obyvatel.

„Trvalý pobyt bude na adrese nemovitosti, kterou si občan zvolí v místě, kde má v úmyslu se trvale zdržovat a kde má zpravidla rodinu nebo zaměstnání a kde skutečně bydlí,” předpokládá věcný návrh.
 
Mnoho lidí má trvalé bydliště ve skutečnosti jinde, než kde opravdu žijí. Často jde o mladé lidi, kteří odešli za studiem do města a již tam zůstali. Bydlí v nájmu, trvalý pobyt ale mají stále hlášený na adrese rodičů.
 
Ministerstvo nesrovnalost v tom, kde člověk bydlí úředně a kde ve skutečnosti ale řeší hlavně kvůli nepoctivcům, kteří se snaží vyhnout exekuci a ztěžují práci i úřadům či policii. Ti všichni se při kontaktování člověka obracejí na místo trvalého bydliště, kde ovšem hledaného nezastihnou.
 
„Nově navrhovaná právní úprava znamená regulaci počtu občanů hlášených k trvalému pobytu na adresách sídel ohlašoven, a tím prakticky vymizení 'úředních bezdomovců',” očekává ministerstvo. Norma by měla napomoci i lepšímu rozdělení daní, příspěvků státu obcím i zpřesnění evidence obyvatel.
K počátku letošního roku bylo evidováno 375 198 občanů s oficiálním bydlištěm na obecních úřadech.
 
Lidí, kteří budou hlásit jiné trvalé bydliště, by si museli vyřídit nový občanský průkaz. Budou moci hlásit trvalé bydliště na nějaké adrese i bez souhlasu vlastníka či pronajímatele, přičemž pobyt bude moci nahlásit i osoba blízká, stačit bude například nájemní smlouva.
Trvalý pobyt bude možné mít hlášen i v objektech, které nejsou určeny k bydlení, jako jsou například ateliéry.

 

 

Radek Hajtol

Hra na schovávanou končí