Když nemáte trvalé bydliště...

20.4.2015

Nárůst počtu lidí, kteří si z obavy před exekucemi hlásí trvalý pobyt na obecních úřadech, komplikuje státu situaci. Nemá jim totiž kam doporučit úřední zásilky, jako je například výzva, aby se lidé dostavili k soudu, k jednání o svém přestupku či právě oznámení o zahájení exekuce. To by se mělo do budoucna změnit. Vyplývá to z novely zákona o evidenci obyvatel, která právě prošla připomínkovým řízením.

U lidí, kteří totiž mají normální trvalé bydliště, platí takzvaná fikce doručení. To v podstatě znamená, že se písemnost považuje za doručenou desátým dnem uložení na poště, a to i když si ji adresát nevyzvedl. Stát se tím chce chránit před tím, aby se někdo vyhýbal řízení. Hrozba exekuce občany děsí. Jenže většina lidí hlášených na ohlašovnách obecních úřadů před tímto paragrafem byla doposud chráněna. Novela tomu má zabránit. Nové ustanovení umožní i v těchto případech použít ve správním řízení fikci doručení, a zefektivnit tím tato řízení.
 
Počet lidí, kteří uvádějí svůj trvalý pobyt na obecním nebo městském úřadu, v posledních letech vzrůstá. Většinou postupují tak, že si nechají zrušit trvalý pobyt, a automaticky tak spadají na ohlašovnu úřadu. V roce 2011 tak byl zrušen údaj o místě trvalého pobytu celkem 38 104 osobám, v roce 2012 to bylo již 50 453 osob a v roce 2013 50 600 osob.
 
"K výše uvedeným případům, tj. účelovému rušení trvalého pobytu a ukončování trvalého pobytu, dochází zejména z důvodu obav z exekucí, kdy se občan z důvodu vyhýbání exekučním řízením snaží získat adresu místa trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny, kde měl veden údaj o adrese posledního trvalého pobytu," vysvětluje ministerstvo vnitra, které novelu předložilo, důvody trendu.
 
Ministerstvo mu chce kromě nové povinnosti čelit i tím, že zavede poplatek za zrušení trvalého pobytu. Měl by dosahovat 300 korun. Ukončení pobytu na území republiky by pak mělo stát 100 korun.

Radek Hajtol

Když nemáte trvalé bydliště...