Služby pro zajištěné věřitele

Po několikaleté spolupráci s významnými věřiteli na trhu, jsme se naučili ctít a dodržovat tři základní pravidla.

 

Pravidlo 1 – RYCHLOST

Jsme si dobře vědomi všech strastí a útrap, kterými si zajištěný věřitel musí procházet, než se domůže finančních prostředků ze svých předmětů zástav. Především pak značné časové prodlevy mnohdy díky nešťastně nastaveným legislativním postupům, mají za následek vyšší nákladovost na jednotlivé případy a nižší ziskovost celé společnosti. Proto dáváme na první místo RYCHLOST s důrazem na minimalizaci jakýchkoliv časových prodlev.

Pravidlo 2 – VÝTĚŽNOST

Díky masivní inzerci nejen na notoricky známých inzertních portálech a sociálních sítích dosahujeme někdy i pro nás překvapivých výsledků. Zastáváme totiž názor a praxe je nám důkazem, že zažité mýty o transparentnosti v dražbách jsou většinou spíše zbožné přání úzkých skupin, které se obratně orientují ve složitém dražebním prostředí, kdy výsledky jsou mnohdy žalostné – nikoliv však pro vydražitele. Logicky uvažováno, když si právně či zástavně zatíženou nemovitost bude moc koupit jakýkoliv zájemce bez nutnosti znalostí dražebních postupů a různých registrací, získáme větší masu zájemců a tím i vyšší výtěžek. A transparentnost lze docílit dobře zvolenými postupy bez nutnosti registrací a skládání dražebních jistot. Vždyť ne každý je automechanik, kdo vlastní automobil, a přesto jej vlastníme skoro všichni.

Pravidlo 3 – PRECIZNOST

Precizně zmapujeme, posoudíme a navrhneme nejvhodnější řešení, které především zohledňuje pravidlo číslo jedna a dvě s tím, že maximálně respektujeme požadavky a potřeby zadavatele. Následně vše domluvené díky propracovanému systému, precizně realizujeme. Exkluzivní spolupráci považujeme za závazek nikoliv za jistotu vedoucí k nečinnosti. 

Při zpeněžování nemovitého majetku je pro nás samozřejmostí:
 • zajištění zpřístupnění nemovitosti a součinnost všem oprávněným subjektům (notář, správce, znalec a jiné)
 • zajištění spolupracujícího likvidátora či insolvenčního správce
 • zajištění znaleckého posudku soudními znalci
 • reálná tržní analýza prodejnosti
 • profesionální zpracování a příprava nemovitosti do přímého prodeje
 • rozsáhlá inzerce na všech dostupných inzertních portálech včetně sociálních sítí
 • on-line přehled o způsobu zpeněžování nemovitosti od začátku až do konce
 • v případě požadavku, veřejná on-line licitace k dosažení nejvyšší prodejní ceny
 • transparentní výběr zájemce o koupi za nejvýše možnou cenu
 • našim zájemcům o tyto nemovitosti garantujeme ve vlastní režuji včasné vyklizení a předání předmětné nemovitosti, kdy tato služba má zásadní vliv na maximalizaci výtěžků z prodeje.
Naše cena realitních služeb
 
 
Naše cena kompletních služeb
 • Standardní  7%
 • Partnerská   5% (dlouhodobá spolupráce)
 • Individuální  3% (dlouhodobá spolupráce, dle objemu a kvality zakázek)

 

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ KONTAKTUJTE Obchodního specialistu ► ZDE

 

Služby pro zajištěné věřitele