Služby pro zajištěné věřitele

Po několikaleté spolupráci s významnými věřiteli na trhu, jsme se naučili ctít a dodržovat tři základní pravidla.

 

Pravidlo 1 – RYCHLOST

Jsme si dobře vědomi všech strastí a útrap, kterými si zajištěný věřitel musí procházet, než se domůže finančních prostředků ze svých předmětů zástav. Především pak značné časové prodlevy mnohdy díky nešťastně nastaveným legislativním postupům, mají za následek vyšší nákladovost na jednotlivé případy a nižší ziskovost celé společnosti. Proto dáváme na první místo RYCHLOST se součinností na minimalizaci jakýchkoliv časových prodlev.

Pravidlo 2 – VÝTĚŽNOST

Díky masivní inzerci nejen na notoricky známých inzertních portálech a sociálních sítích dosahujeme někdy i pro nás překvapivých výsledků. Zastáváme totiž názor a praxe je nám důkazem, že zažité mýty o transparentnosti v dražbách jsou většinou spíše zbožné přání úzkých skupin, které se obratně orientují ve složitém dražebním prostředí, kdy výsledky jsou mnohdy žalostné – nikoliv však pro vydražitele. Logicky uvažováno, když si právně či zástavně zatíženou nemovitost bude moc koupit jakýkoliv zájemce bez nutnosti znalostí dražebních postupů a různých registrací, získáme větší masu zájemců a tím i vyšší výtěžek. A transparentnost lze docílit dobře zvolenými postupy bez nutnosti registrací a skládání dražebních jistot. Vždyť ne každý je automechanik, kdo vlastní automobil, a přesto jej vlastníme skoro všichni.

Pravidlo 3 – PRECIZNOST

Precizně zmapujeme, posoudíme a navrhneme nejvhodnější řešení, které především zohledňuje pravidlo číslo jedna a dvě s tím, že maximálně respektujeme požadavky a potřeby zadavatele. Následně vše domluvené díky propracovanému systému, precizně realizujeme. Exkluzivní spolupráci považujeme za závazek nikoliv za jistotu vedoucí k nečinnosti. 

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NÁS KONTAKTUJTE ► ZDE 

 

Služby pro zajištěné věřitele